مقاله تحليل تطبيقي تاثير مهاجرت در سطح دينداري و اولويت هاي ارزشي دختران و پسران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات راهبردي زنان (كتاب زنان) از صفحه ۱۹۷ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل تطبيقي تاثير مهاجرت در سطح دينداري و اولويت هاي ارزشي دختران و پسران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضعيت دينداري
مقاله مهاجرت
مقاله ابعاد دينداري
مقاله سلسله مراتب ارزشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانيان مهري
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش با هدف تحليل تطبيقي اثر مهاجرت در سطح دينداري و اولويت هاي ارزشي دختران و پسران انجام شده است. جمعيت آماري مورد پژوهش، دانش آموزان دختر و پسر دوره متوسطه شاهين شهر و خميني شهر، در سال تحصيلي ۱۳۸۷ مي باشند. روش تحقيق نيز از نوع توصيفي، علي مقايسه اي است. نتايج به دست آمده نشان داد که ميانگين هاي ابعاد دينداري، سطح دينداري و اولويت هاي ارزشي در بين دو گروه دختر و پسر مهاجر (دانش آموزان شاهين شهر) و دختر و پسر بومي (دانش آموزان خميني شهر) متفاوت و معنادار است. لذا به نظر مي رسد مهاجرت به عنوان يکي از عوامل موثر در سطح و وضعيت دينداري بوده است.