مقاله تحليل تطبيقي طراحي بناهاي يكپارچه با PV با روش طراحي پايدار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۱۷۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تحليل تطبيقي طراحي بناهاي يكپارچه با PV با روش طراحي پايدار
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معماري
مقاله بناي يكپارچه با PV
مقاله فرايند طراحي
مقاله پايداري و BiPV

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفيدي شميراني سيدمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي حريري محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: فارسي محمدي پور عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صرفه جويي در مصرف سوخت هاي فسيلي و انرژي هاي تجديدناپذير از مسايل روز جهان است. بناها %۴۷ از انرژي توليدي در جهان را مصرف مي كنند و علاوه بر اين كه بزرگ ترين مصرف كننده انرژي هستند، بيش ترين انتشار گازهاي گلخانه اي را سبب مي شوند. به كارگيري سامانه هاي بهره گيري از تابش خورشيد براي تامين انرژي مانند سلول هاي خورشيدي يا PV، مي تواند راه كار موثري در كاهش مصرف سوخت فسيلي و توليد گازهاي زيان بار باشد. يكي از جنبه هاي به كارگيري چنين فناوري هايي در ساختمان، تلفيق و يكپارچه سازي آن با طرح معماري است. اهميت اين يكپارچه سازي در ايجاد هماهنگي ميان سيماي PV و كاركرد آن با نما و حجم معماري است. براي آن كه يكپارچه سازي PV و بنا، زمينه دست يابي به معماري پايدار را فراهم كند، بايد روش طراحي به كار رفته از نوع پايدار باشد. زيرا در غير اين صورت نتيجه خلق بنايي است كه در تلفيق PV با بنا و كاركرد آن داراي ناكارآمدي هايي خواهد بود. اين مقاله بر آن است تا با بررسي طراحي و كاربرد PV در بنا و روش طراحي پايدار، تحليلي بر روش طراحي «بناهاي يكپارچه با PV» ارايه كند. روش پيشنهادي براي طراحي بناهاي مذكور شامل شش زمينه، گروه طراحي، راهبرد انرژي، طراحي كل نگر، اقتصاد بنا، سيماي بنا و چند منظوره بودن سامانه PV خواهد بود.