مقاله تحليل تطبيقي مطالعات کارايي فني بخش کشاورزي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در بررسي هاي بازرگاني از صفحه ۹۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تحليل تطبيقي مطالعات کارايي فني بخش کشاورزي ايران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارايي
مقاله کارايي فني
مقاله کشاورزي ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي اسماعيل آبادي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضايي رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين مباحث مطرح در فرايند توسعه در هر کشوري به ويژه کشورهاي در حال توسعه هم چون ايران، استفاده بهينه از عوامل توليد در فرايند توليد مي باشد. در واقع همه کشورهاي جهان در پي به دست آوردن پيشرفت در زمينه کشاورزي، مخصوصا در مواردي که گسترش طولي با استفاده از منابع بيشتر با موانع دسترسي مواجه مي باشند، در تلاشند تا بتوانند با مصرف همان مقدار منابع در دسترس ميزان توليد خود را افزايش دهند. در هر نظام توليدي افزايش کارايي بهره برداري از نهاده از اصول اوليه است و بالا بردن کارايي توليد از اهداف اساسي مي باشد. در اين راستا با توجه به اهميت پژوهش در اين زمينه و يافتن منابع موثر در کارايي فني، در تحقيق از نوع اسنادي و کتابخانه اي حاضر، مطالعات انجام شده در زمينه کارايي فني بخش زراعت، باغباني و دام و طيور طي ۱۰ سال گذشته مورد تحليل قرار گرفت و با توجه به نتايج به دست آمده مشخص شد که منابع کارايي فني در هر زيربخش از بخش کشاورزي و در هر نهاده اي از مجموعه نهاده ها، در هر محصول و در هر استاني متفاوت مي باشد که با توجه به آن ها پيشنهاداتي در بهبود کارايي فني اين بخش ها ارايه گرديد. طبق نتايج به دست آمده، متوسط کارايي فني براي کل بخش کشاورزي ۶۸٫۵۱ درصد و براي بخش هاي مختلف آن از جمله زراعت، باغباني و دام و طيور به ترتيب ۷۸٫۵۶، ۶۷٫۴۵ و ۵۹٫۵۴ درصد به دست آمد که نشان مي دهد در کشاورزي ايران پتانسيل افزايش توليد تا حدود ۳۲ درصد با مصرف همان عوامل توليد وجود دارد و مي توان با در نظر گرفتن مولفه هاي موثر در افزايش کارايي فني، توليد را به مقدار چشم گيري افزايش داد.