مقاله تحليل تطبيقي نگرش سياسي زنان و مردان در شهر اصفهان (از محافظه کاري تا آزادي خواهي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۷ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تحليل تطبيقي نگرش سياسي زنان و مردان در شهر اصفهان (از محافظه کاري تا آزادي خواهي)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاصله جنسيتي
مقاله نگرش سياسي
مقاله آزادي خواهي
مقاله بينش دموكراتيك
مقاله روي کرد غير محافظه کارانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش ها نشان مي دهند كه در كشورهاي توسعه يافته از دهه ۱۹۸۰ زنان به تدريج از محافظه كاري سنتي فاصله گرفته و به احزاب ليبرال پيوسته اند؛ حال آنكه در اكثر كشورهاي در حال توسعه، زنان هنوز هم از لحاظ سياسي محافظه كار هستند. مطالعه حاضر، پژوهشي است در زمينه مقايسه نگرش هاي سياسي آزادي خواهانه زنان و مردان كه بر روي ۳۸۲ نفر از شهروندان شهر اصفهان در سال ۱۳۸۴ صورت گرفته است. در اين پژوهش از يک سو از چارچوب نظري مبتني بر ديدگاه هاي توصيفي استفاده شده که اکثر اين ديدگاه ها حاکي از آزادي خواه تر شدن زنان نسبت به مردان در سال هاي اخير مي باشد و از سوي ديگر از نظريات تبيين کننده تفاوت هاي نگرشي زنان و مردان که مي توان آن ها را در دو گروه دسته بندي نمود: گروه اول بر عوامل ساختاري و موقعيتي و گروه دوم بر تفاوت هاي اجتماعي روان شناختي زنان و مردان تاکيد مي کنند که منعکس کننده تفاوت در جامعه پذيري اين دو گروه در کودکي است. استنباط آماري ما از داده ها نشان داد كه در سال هاي اخير زنان هم چون مردان نسبت به جهت گيري هاي سياسي غير محافظه کارانه مشتمل بر مولفه هاي آزادي خواهي و نگرش دموكراتيك نگرش مثبت يافته اند. به عبارتي نوعي هم گرايي در نگرش هاي سياسي زنان و مردان به وجود آمده است.