مقاله تحليل تنش ناشي از FOD روي يک پره توربين گاز از جنس سوپر آلياژ پايه نيکل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۵۴۷ تا ۵۵۴ منتشر شده است.
نام: تحليل تنش ناشي از FOD روي يک پره توربين گاز از جنس سوپر آلياژ پايه نيکل
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خسارت جسم خارجي
مقاله ضريب تمرکز تنش
مقاله تنش هاي پسماند
مقاله آناليز تجربي تنش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تاجداري مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خسارت ناشي از برخورد جسم خارجي به پره ها به طور معمول در اثر ورود اجسام سخت از جمله شن، سنگ و يا قسمتي از اجزاي جدا شده موتور به داخل توربين، ايجاد مي شود. تحت بدترين شرايط، FOD مي تواند منجر به خسارت هاي شديد ساختاري شود و باعث ايجاد فرورفتگي در لبه پره توربين گاز شود. در اين مقاله برخورد روي لبه پره از جنس سوپر آلياژ پايه نيکل René ۸۰ به روش اجزاي محدود مورد بررسي قرار گرفته شده است. در اين بررسي، تنش هاي پسماند در سه منطقه بحراني (که تنش هايشان به طور معمول کششي است) از دو روش ديناميکي و شبه استاتيکي، مقايسه شده است. همچنين ضريب تمرکز تنش الاستيک از روش آناليز تجربي تنش به دست آمده است که با مقادير اجزاي محدود، مطابقت دارد.