مقاله تحليل جامعه شناختي نظام ارزشي دين اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش هاي اعتقادي كلامي (علوم اسلامي) از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تحليل جامعه شناختي نظام ارزشي دين اسلام
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام
مقاله نظام ارزشي
مقاله نظام ارزشي دين
مقاله ارزش هاي اجتماعي
مقاله ارزش هاي ديني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورياني محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نظام ارزش ها، راهنما و تعيين کننده گرايش هاي اجتماعي، ايدئولوژي ها، رفتار و کنش اجتماعي است که در آداب و رسوم، قوانين، اعتقادات و شيوه هاي زندگي روزمره تجلي مي يابند. از سوي ديگر ارزش هاي ديني يكي از عوامل مهمي است كه بخشي از ارزش هاي اجتماعي را ايجاد مي نمايد و نظام ارزشي ايجاد شده توسط دين، رفتارهاي فردي را جهت و هدايت مي كند و حتي علت رفتار و طرز فكر افراد را براي ما روشن مي كند. مقاله حاضر با روش اسنادي و رويکرد جامعه شناختي در صدد تبيين نظام ارزشي دين اسلام با تعامل بين ارزش هاي ديني و ارزش هاي اجتماعي و عوامل کسب نظام ارزش ها و در نهايت سازوکارهاي نظام ارزشي اسلام پرداخته شد.