مقاله تحليل جامعه شناختي هويت اجتماعي دختران دانشجوي دانشگاه گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تحليل جامعه شناختي هويت اجتماعي دختران دانشجوي دانشگاه گيلان
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنيته
مقاله هويت اجتماعي
مقاله اقتدار خانواده سنتي
مقاله نقش هاي اجتماعي غيرسنتي
مقاله بازتابندگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زلفعلي فام جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مظفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله به اين پرسش اساسي پرداخته شده است که دختران دانشجو چه تعريفي از چگونگي هويت اجتماعي خويشتن در جامعه در حال گذار ايران دارند. از بررسي انتقادي ادبيات موضوع تحقيق و به خصوص با تاکيد بر آراي آنتوني گيدنز در مورد مدرنيته و چگونگي هويت فردي و اجتماعي در عصر مدرن، اين فرضيه کلي استنتاج شده است که با تضعيف شالوده ها و ساختارهاي سنتي در جامعه در حال گذار ايران، دختران تلاش مي کنند با حرکت به سمت مراجع هويت ساز غيرسنتي، هويت اجتماعي غيرسنتي را براي خود در جامعه تعريف نمايند.
پژوهش، روي نمونه ۳۸۹ نفري از دانشجويان دختر مشغول به تحصيل در دانشگاه گيلان به روش پيمايشي مورد آزمون و بررسي قرار گرفت. با توجه به يافته هاي پژوهش به نظر مي رسد دختران جامعه ما سعي دارند با اتکا به مراجع هويت ساز غيرسنتي چون تحصيل، شغل، کسب استقلال مالي از هويت اجتماعي سنتي که توسط خانواده پدرسالار براي آنها تعريف شده است يعني، هويت اجتماعي سنتي گذار کنند و خودشان به صورت بازانديشانه، هويت اجتماعي غيرسنتي را براي خويشتن در جامعه تعريف نمايند.