مقاله تحليل جريان سيال تراکم ناپذير به روش حجم محدود-بولتزمن شبکه اي به همراه انتقال گرما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۲۹ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تحليل جريان سيال تراکم ناپذير به روش حجم محدود-بولتزمن شبکه اي به همراه انتقال گرما
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جريان آرام
مقاله انتقال گرما
مقاله حجم محدود – بولتزمن شبکه اي
مقاله ضرايب تصحيح شار
مقاله تابع توزيع دوگانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روش حجم محدود-بولتزمن شبکه اي براي جريان و انتقال حرارت در سيال تراکم ناپذير توسعه داده شده است. براي حل ميدان دما از تابع توزيع دوگانه بولتزمن استفاده شده است. دو ضريب تصحيح مرتبه دو براي محاسبه شار بر اساس فشار و دما در مرز سلول ها در روش بولتزمن شبکه اي و تلفيق آن با روش حجم محدود ارايه گرديده که به صورت قابل توجهي باعث افزايش سرعت همگرايي و کاهش تعداد تکرار حل عددي شده و امکان تحليل عددي جريان و انتقال گرما را براي عدد رينولدزهاي بالاتر با روش بولتزمن شبکه اي ميسر ساخته است. شرايط مرزي مناسبي براي مرزهاي ورودي، خروجي و ديواره بر اساس نظريه بولتزمن شبکه اي و سازگار با گسسته سازي معادلات به روش حجم محدود استفاده شده و براي شرايط مرزي دما و شار گرمايي روش تجزيه معادله توزيع انرژي به بخش هاي تعادلي و غير تعادلي استفاده گرديده که بخش غير تعادلي آن با استفاده از گره هاي مجاور برونيابي شده است. جريان در پله وارون و جريان اطراف استوانه در داخل کانال و انتقال گرما در پله وارون با مانع استوانه اي و بدون آن از موارد مطالعه شده در ارزيابي دقت محاسبات عددي در کار حاضر مي باشد.