مقاله تحليل جريان هاي غيردارسي در مصالح سنگريزه اي با استفاده از تئوري جريان هاي متغير تدريجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تحليل جريان هاي غيردارسي در مصالح سنگريزه اي با استفاده از تئوري جريان هاي متغير تدريجي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محيط هاي متخلخل دانه درشت
مقاله مصالح سنگريزه اي
مقاله جريان غيردارسي
مقاله تئوري جريان هاي متغير تدريجي
مقاله خصوصيات فيزيکي مصالح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان جلال
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعي سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحليل جريان در درون مصالح سنگريزه اي اغلب با حل معادله ديفرانسيلي كه از تركيب رابطه غيرخطي [i=mVn] و معادله پيوستگي به دست مي آيد، انجام مي گيرد. حل اين معادله ديفرانسيلي به روش تفاضل هاي محدود و متناسب با شرايط مرزي مسايل مورد نظر، به نسبت حجيم و وقت گير است. اين محاسبات در شرايطي كه نيمرخ سطح آب در درون مصالح سنگريزه اي مشخص نباشد، با مشكلات بيشتري رو به رو خواهد بود. براي تحليل جريان در مصالح سنگريزه اي مي توان از روش ديگري كه متكي به تئوري جريان هاي متغير تدريجي است، استفاده كرد. محاسبات در اين روش در مقايسه با روش قبلي بسيار ساده تر و كم حجم تر است. براي استفاده از اين روش بايد درستي فرضيه هاي مورد استفاده در اين روش، بررسي شود. همچنين لازم است عوامل موجود در روش تئوري جريان هاي متغير تدريجي را با توجه به شرايط فيزيكي محيط هاي متخلخل دانه درشت تعريف كرد. در مقاله حاضر، با توجه به انجام آزمايش هاي گسترده روي انواع مختلف مصالح سنگريزه اي، ضمن بررسي درستي فرضيه هاي مورد استفاده در تئوري جريان هاي متغير تدريجي، تاثير خصوصيات فيزيكي محيط متخلخل از قبيل دانه بندي، تخلخل، ضريب يكنواختي و خاصيت گرانروي سيال، روي ويژگي هاي مختلف جريان مانند سرعت و گراديان هيدروليكي، مورد بررسي قرار گرفته است. همچنين با توجه به نتايج آزمايش هاي انجام شده به وسيله نگارندگان مقاله، رابطه هاي جديدي نيز براي به دست آوردن گراديان هيدروليكي كه در تئوري جريان هاي متغير تدريجي، مورد استفاده قرار مي گيرد، ارايه شده است.