مقاله تحليل جنبشي چين خوردگي در ساختارهاي تاقديسي ناحيه فارس داخلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۹۱ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تحليل جنبشي چين خوردگي در ساختارهاي تاقديسي ناحيه فارس داخلي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيش بوم زاگرس
مقاله ناحيه فارس
مقاله تحليل هندسي
مقاله رده بندي چين خوردگي
مقاله تحليل ساختاري
مقاله چين جدايشي
مقاله ميزان كوتاه شدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجويان محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شهرياري سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: يساقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ناحيه فارس در بخش پيش بوم زاگرس واقع گرديده است و از شمال و خاور به راندگي اصلي زاگرس، از جنوب به تنگه هرمز و خليج فارس، و از باختر به گسل كازرون محدود مي گردد. گسل هاي راندگي و چين خوردگي هاي همراه، از ساخت هاي اصلي آن به شمار مي روند. روند اين ساختارها شمال باختر – جنوب خاور و همروند با روند ساختارهاي موجود در كمربند چين خورده – رانده شده زاگرس مي باشد. بررسي هاي ساختاري چهار تاقديس در ناحيه فارس داخلي بر پايه تفسير خطوط بازتاب لرزه اي و ترسيم برش عرضي ساختاري بر مبناي داده هاي چاه هاي پيرامون و برداشت هاي صحرايي شواهدي را به شرح زير آشكار ساخته است. با توجه به هندسه چين خوردگي و از ديدگاه ارتباط چين خوردگي با گسل خوردگي چين هاي پيشروي گسل (fault propagation folding) و چين هاي جدايشي (fault detachment folding) را مي توان در اين تاقديس ها مشاهده كرد. بر اساس پارامترهاي اندازه گيري شده، تاقديس قره بولاغ با مدل چين خوردگي پيشروي گسله و تاقديس هاي درز و شيرخوان با مدل چين خوردگي جدايشي مطابقت دارد. بر اساس مقاطع بازتاب لرزه اي و برش عرضي ساختاري، تاقديس چاه كيله در عمق تبديل به يك ناوديس شكنجي مي گردد. ميزان كوتاه شدگي بر اساس مقطع عرضي ساختاري موازنه شده %۱۴ محاسبه شده است.