مقاله تحليل جنسيتي تصادف با تاكيد بر مفهوم سبك زندگي سالم مطالعه موردي: جوانان شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زن در توسعه و سياست (پژوهش زنان) از صفحه ۶۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحليل جنسيتي تصادف با تاكيد بر مفهوم سبك زندگي سالم مطالعه موردي: جوانان شهر تهران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنسيت
مقاله سبك زندگي سالم
مقاله تصادف
مقاله رانندگي هاي پرخطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شارع پور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ودادهير ابوعلي
جناب آقای / سرکار خانم: قربان زاده سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروز شهرها مهم ترين خاستگاه زيستي انسان ها هستند و با پديده هايي مدرن نظير آلودگي هوا، ترافيك، رانندگي هاي پرخطر و تصادف مواجه اند كه ناشي از ورود به دنياي مدرن است. رانندگي كردن و خطر تصادف احتمالي آن را بايد در بافت زندگي افراد جست وجو كرد. رفتارهايي كه افراد در هنگام رانندگي كردن برمي گزينند بازتاب شيوه و سبك زندگي آنان است. سبك زندگي سالم مجموعه اي از انتخاب هاي مثبت افراد در درون محدوده هاي ساختاري است. در اين مقاله، جنسيت را مهم ترين عامل در تحليل تصادفات در نظر مي گيريم زيرا جنسيت مي تواند انتخاب هاي عاملان را محدود كند. افزايش حضور زنان در زندگي روزمره و تفاوت هاي جنسيتي در انتخاب رفتار رانندگي، منعکس كننده ذائقه زنان در حوزه رانندگي است. اين مقاله مبتني بر پژوهش است روي نمونه اي ۴۵۰ نفري از جوانان ساكن در منطقه دو شهر تهران. يافته هاي آن نشان مي دهد که ميانگين ميزان تصادف در ميان زنان به مراتب كمتر از مردان است. هم چنين، زنان در مقايسه با مردان تمايل كمتري به رانندگي پرخطر دارند. در مجموع، زنان در مقايسه با مردان از سبك زندگي سالم تر يا مثبت تري برخوردارند.