مقاله تحليل حركت تصوف اسلامي در مقايسه با جنبش هاي اجتماعي جهان معاصر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: تحليل حركت تصوف اسلامي در مقايسه با جنبش هاي اجتماعي جهان معاصر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنبش هاي اجتماعي
مقاله عرفان
مقاله تصوف
مقاله تاريخ تصوف
مقاله جامعه شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوبخت ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسني مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تصوف اسلامي به عنوان يک حرکت اجتماعي تاثيرگذار در جوامع اسلامي، همواره توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده است. بر اساس علم جامعه شناسي امروز، آيا اين حرکت شتابنده و موثر با جريان هاي اجتماعي معاصر قابل مقايسه است؟ ويژگي هاي مشترک و متمايزکننده هر يک کدام است؟ آيا مي توان تصوف را يك جنبش اجتماعي دانست؟ حرکت تصوف اسلامي، ابعاد اجتماعي گسترده اي دارد و به ويژه برخي زمينه هاي اجتماعي در ظهور و گسترش آن، نقش بسيار مهمي داشته است. همين اثر باعث شده که برخي، حرکت تصوف اسلامي را در بنيان خود، جرياني اجتماعي بدانند و عده اي نيز از آن با عنوان «جنبش اجتماعي» ياد کنند. مفهوم جنبش اجتماعي از مباحث پيچيده و پر تناقض در جامعه شناسي سياسي جديد به شمار مي رود. بررسي ها نشان مي دهد كه تصوف اسلامي، با وجود داشتن برخي وجوه اشتراك با جنبش هاي اجتماعي، در چندين شاخصه مهم، با آنها مغايرت دارد. همچنين نوع حركت تصوف اسلامي با بسياري از قيام ها و شورش هاي جهان قديم نيز قابل انطباق نيست.