مقاله تحليل حساسيت بازار گاز طبيعي اروپاي غربي با رويکرد نظريه بازي ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مطالعات‌ اقتصاد انرژي‌ از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۶ منتشر شده است.
نام: تحليل حساسيت بازار گاز طبيعي اروپاي غربي با رويکرد نظريه بازي ها
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاز طبيعي
مقاله نظريه بازي ها
مقاله قيمت و داده هاي پانل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهريار بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مسايل بسيار مهم در زمينه صادرات گاز طبيعي، مساله قيمت گذاري آن با توجه به شرايط رقابتي بازار است. يکي از روش هاي بررسي رفتار عرضه کنندگان در بازار، نظريه بازي ها است. در اين راستا، هدف اين نوشتار بررسي بازار گاز طبيعي اروپاي غربي با رويکرد نظريه است. در اين مقاله، با استفاده از روابط منطقي درون ماتريس بازي، با استراتژي قيمتي، بين روسيه (به عنوان بزرگترين رقيب ايران در صادرات گاز طبيعي براي ايران) و ساير رقباي آن و با فرض اين که کشور ايران در رقابت با روسيه، داراي عکس العملي شبيه به عکس العمل ساير رقباي روسيه خواهد بود، اقدام به مدل سازي بازي در قالب يک مدل داده هاي پانل نموده ايم. بر اساس اين مدل، تحليل حساسيت کرده و به اين نتيجه رسيديم که تا زماني که تفاوت قيمت گاز طبيعي روسيه با ايران و ساير رقبا، به طور متوسط بيش تر از ۶/۲ دلار در هر متر مکعب باشد، کشور روسيه عکس العمل خاصي نشان نداده و اين رقبا مي توانند سهم بازاري خود را حفظ کنند.