مقاله تحليل حساسيت طرح هاي نمونه گيري فضايي به منظور پيش گويي بهينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۷ در مجله پژوهش هاي آماري ايران از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: تحليل حساسيت طرح هاي نمونه گيري فضايي به منظور پيش گويي بهينه
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده هاي فضايي
مقاله پيش گويي
مقاله ميدان تصادفي گاوسي
مقاله طرح نمونه گيري
مقاله تحليل حساسيت
مقاله شبيه سازي
مقاله داده هاي ميزان عيار روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خراجو نيرفرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري خالدي مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحليل داده هاي فضايي، معمولا پيش گويي مقدار نامعلوم کميت مورد مطالعه در موقعيت هاي دلخواه از ناحيه بر اساس مشاهدات بدست آمده در نقاط نمونه گيري مورد نظر است. براي اين منظور با فرض معلوم بودن اندازه نمونه، لازم است يک طرح نمونه گيري به گونه اي انتخاب شود که بر اساس مشاهدات حاصل از آن بهترين پيش گويي در نقاط مورد نظر بدست آيد، که در اين صورت آن را، طرح نمونه گيري فضايي به منظور پيش گويي مي نامند. در اين مقاله، ضمن ارايه شيوه تعيين طرح بهينه، با استفاده از شبيه سازي، نحوه قرارگيري نقاط در آن ها مورد بررسي قرار گرفته و سپس، اثر تغيير پارامترهاي مدل بر اين گونه طرح ها ارزيابي شده است. در انتها براي يک مجموعه داده واقعي مربوط به ميزان عيار فلز روي، در ناحيه اي واقع در شهرستان خوي، طرح بهينه تعيين و با طرح اوليه مقايسه شده است.