مقاله تحليل حساسيت عوامل موثر بر مدل سازي كانسار مس سونگون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهريور ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۹ منتشر شده است.
نام: تحليل حساسيت عوامل موثر بر مدل سازي كانسار مس سونگون
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل هندسي
مقاله مدل عياري
مقاله چالش هاي مدل سازي
مقاله پارامتر هاي جستجو
مقاله پارامتر هاي واريوگرام
مقاله مس پورفيري سونگون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: اژدري شبستري ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدل سازي هندسي و عياري ذخاير معدني، بخش مهمي از فرآيند طراحي معدن است. در اين ارتباط دو دسته چالش عمده قابل بررسي است. دسته اول مربوط به تئوري و الگوريتم ساخت نرم افزار و دسته دوم مرتبط با قضاوت هاي مهندسي و كاربري نرم افزار بوده كه اغلب از شرايطي نظير هندسه پيچيده و مرزهاي نامعلوم كانسار ناشي مي شوند. در اين تحقيق به دسته دوم پرداخته و پارامتر هاي متعددي كه بر مدل نهايي تاثيرگذار هستند ارزيابي شده اند. برخي از پارامترها نظير پارامترهاي ساخت مدل بلوكي و چگونگي ساخت قاب هاي سيمي به نرم افزار و روش مدل سازي اختصاص دارند. برخي ديگر صرف نظر از نرم افزار مدل سازي، حالت عمومي داشته و بين تمام روش هاي مدل سازي مشترك هستند، همانند فاصله جستجو و تعداد حداقل نمونه ها. چگونگي و ميزان تاثير اين پارامترها روي مدل كانسار مس پورفيري سونگون ارزيابي شده است و مهم ترين متغيرها مربوط به پارامترهاي جستجو (فاصله جستجو، تعداد حداقل نمونه ها و جستجوي هشت قسمتي) تعيين شده اند. شاخص ارزيابي، ميزان محتوي فلزي كانسار است.