مقاله تحليل حساسيت واحدهاي کارآ در تحليل پوششي داده ها با بازده به مقياس متغير که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۵۵ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: تحليل حساسيت واحدهاي کارآ در تحليل پوششي داده ها با بازده به مقياس متغير
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها (DEA)
مقاله بازده به مقياس متغير (VRS)
مقاله تحليل حساسيت
مقاله LP
مقاله مدل بسط داده شده تحليل پوششي داده ها
مقاله برنامه ريزي پارامتريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردرستمي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: اميرتيموري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر هستي
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين مقاله، تحليل پوششي داده ها با بازده به مقياس متغير ارايه شده است. واحدهاي تصميم گيرنده (DMU) به صورت کارآ يا ناکارآ طبقه بندي مي شوند که بعد از تغييرات ورودي / خروجي هاي آن ها، ممکن است طبقه بندي شان تغيير کند. يعني يک DMU کارآ مي تواند ناکارآ شود و بالعکس. هدف اين مقاله ارزيابي تغييرات ورودي / خروجي هاي يک DMU سوپر کارآي راسي است به گونه اي که وضعيت کارآيي آن تغيير نکند و در نتيجه ناحيه اي کارآ براي آن واحد مشخص مي گردد. تشخيص اين ناحيه با استفاده از روش تکرار مي باشد. دراولين گام، مدل بسط داده شده تحليل پوششي داده ها (DEA) لحاظ شده که با استفاده از آن DMU تحت ارزيابي از مجموعه مرجع جدا مي شود. با استفاده از برنامه ريزي پارامتريک و با به کار بردن جدول سيمپلکس جواب بهينه به دست مي آيد، سپس جواب هاي دوآل استخراج و معادله وجهک متناظر مشخص مي گردد. با تکرار روش از وجهکي به وجهک مجاور رفته و تا تعيين همه وجهک هاي مرز ناحيه کارآيي براي DMU مورد نظر اين عمل ادامه يافته، تا ناحيه کاملي از کارآيي به دست آيد.