مقاله تحليل حساسيت و كاربرد آن در تحليل پوششي داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۵۷ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: تحليل حساسيت و كاربرد آن در تحليل پوششي داده ها
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله كارايي
مقاله تحليل حساسيت
مقاله برنامه ريزي خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کردرستمي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: پورجعفر صادق
جناب آقای / سرکار خانم: قانع آرمين
جناب آقای / سرکار خانم: نظري معافي عطااله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده گرامي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توجه اصلي ما در اين مقاله ايجاد آشفتگي در تمام داده هاي خروجي و ورودي يك واحد تصميم گيرنده كارا (DMU) با استفاده از مدل جمعي مي باشد به طوري كه بعد از تغييرات همچنان كارا باقي بماند. شرايط مناسب، براي آنكه يك DMU كارا بعد از ايجاد آشفتگي در تمام داده ها كارايي خود را حفظ نمايد، را به دست خواهيم آورد. نتايج به دست آمده را روي ۱۰ شعبه از بانك هاي تجاري كه هر كدام از ۳ ورودي براي توليد ۲ خروجي استفاده مي كنند، اعمال خواهيم كرد. براي هر DMU مطابق با كارايي مدل جمعي، يك ناحيه كارايي به دست مي آيد. در اين ناحيه ورودي و خروجي هاي متناظر با DMU كارا با حفظ كارايي مي توانند تغيير يابند.