مقاله تحليل حوزه هاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقلاب اسلامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تحليل حوزه هاي انتخاباتي استان گلستان بعد از انقلاب اسلامي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جغرافياي انتخابات
مقاله حوزه هاي انتخاباتي
مقاله جري ماندرينگ
مقاله نمايندگي
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: حافظ نيا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خوجم لي عبدالوهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نمايندگي و تحديد حدود حوزه هاي انتخاباتي در جغرافياي انتخابات دو تا از بحث هاي اساسي رشته جغرافياي سياسي مي باشد که با روش هاي حوزه بندي انتخاباتي و نيز معيارهايي که در حوزه بندي انتخاباتي براي انطباق حوزه ها با معيارهاي علمي حوزه بندي انتخاباتي اعمال مي شود، ارتباط نزديکي دارد. پيچيدگي هاي جغرافياي طبيعي و انساني استان گلستان که عناصر مختلف جغرافياي طبيعي (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دريا) و جغرافياي انساني (قوميت هاي مختلف – فارس، ترکمن، سيستاني، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهاي تقسيمات کشوري، مرزهاي حوزه هاي انتخاباتي، راه هاي ارتباطي و مراکز قدرت سياسي و اداري) را در يک محيط محدود جغرافيايي گرد هم آورده است، مسایل گوناگوني را از ديد جغرافياي انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. اين مقاله با رويکرد توصيفي- تحليلي در قالب توجه به ميزان انطباق شرايط حوزه هاي انتخاباتي استان گلستان با معيارهاي استاندارد حوزه بندي انتخاباتي و موارد اعمال پديده جري ماندرينگ در حوزه بندي حوزه هاي انتخاباتي به دنبال پاسخگويي به سوال زير مي باشد که: رابطه نسبت جمعيتي گروه قومي ترکمن در استان گلستان و تعداد نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلامي چگونه مي باشد؟ بر اساس نتايج اين تحقيق، بعضي از موارد عدم انطباق حوزه هاي انتخاباتي و جري ماندرينگ در تحديد حدود حوزه هاي انتخاباتي استان گلستان مشاهده مي شود که تاثير منفي در درجه نمايندگي گروه قومي ترکمن بر جاي گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامي پديده جري ماندرينگ به ضرر گروه قومي ترکمن اعمال شده است. ولي روند تغييرات حوزه هاي انتخاباتي استان گلستان در راستاي انطباق حوزه ها با معيارهاي استاندارد حوزه بندي حرکت کرده است.