مقاله تحليل حيطه هاي رفتاري کشاورزان استان خراسان رضوي در زمينه مديريت بهينه آب کشاورزي: مقايسه مشارکت کنندگان و غير مشارکت کنندگان در تعاوني آب بران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۸۱ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: تحليل حيطه هاي رفتاري کشاورزان استان خراسان رضوي در زمينه مديريت بهينه آب کشاورزي: مقايسه مشارکت کنندگان و غير مشارکت کنندگان در تعاوني آب بران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاوني آب بران
مقاله حيطه هاي رفتاري
مقاله مديريت آب
مقاله ظرفيت سازي
مقاله تحليل تشخيصي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرودي علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: چيذري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: