مقاله تحليل خستگي در شاتون تراکتور يونيورسال مدل U650 به روش المان محدود با استفاده از نرم افزارANSYS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۷۵ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تحليل خستگي در شاتون تراکتور يونيورسال مدل U650 به روش المان محدود با استفاده از نرم افزارANSYS
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاتون
مقاله خستگي
مقاله عمر مفيد
مقاله شبيه سازي
مقاله بهينه سازي
مقاله المان محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميره اي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: اميد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ميزان خستگي شاتون تراکتور روماني مدل U650 با روش المان محدود و استفاده ازنرم افزار ANSYS محاسبه و طول عمر مفيد آن بعد از ۱۰۶ بارگذاري به دست آمده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي رفتار شاتون در برابر پديده خستگي ناشي از بارهاي تکراري وارده به آن بوده است. نتايج اين بررسي مي تواند ضمن صرفه جويي در وقت و هزينه به بهينه سازي در طراحي قطعه کمک نمايد. با انجام تحليل هاي گسترده، محل يا گره هاي بحراني که احتمال رشد ترک در آنها بيشتر از ديگر نواحي مي باشد مشخص گردند. نتايج بررسي ها بحراني ترين محل را در نزديکي گژن پين با حداكثر تنش ۲۶٫۷۹۳ مگاپاسكال نشان مي دهد. اين گره هم در بارگذاري كششي و هم در بارگذاري فشاري جز گره هاي بحراني مدل بوده است. با بارگذاري کاملا معکوس تعداد سيکل هاي مجاز اعمال نيرو برابر با ۱۰۸ سيکل به دست آمد كه اين مقدار با كاهش ضرايب تمركز تنش افزايش مي يابد. نتايج فوق و همچنين ساير نتايج حاصله از تحقيق حاضر در فرايند بهينه سازي طراحي شاتون مفيد مي باشد.