مقاله تحليل خشکسالي هاي اخير منطقه ايرانشهر به روش SPI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي (علوم جغرافيايي) از صفحه ۳۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: تحليل خشکسالي هاي اخير منطقه ايرانشهر به روش SPI
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشکسالي اخير
مقاله شاخص استاندارد بارش (SPI)
مقاله پيامدهاي خشکسالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نگارش حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکي و خشکسالي دو واقعيت انکارناپذير شرايط اقليمي منطقه موردمطالعه مي باشند که هرگونه برنامه ريزي و آينده نگري بدون توجه به آنها منجر به شکست خواهد بود. پديده خشکسالي منطقه ايرانشهر ماهيتي اقليمي دارد و عمدتا از ناهنجاري ها و بي نظمي هاي ايجاد شده در بارش بوجودمي آيد. منطقه ايرانشهر که يکي از قطب هاي مهم کشاورزي، جمعيتي و صنعتي در سطح استان سيستان و بلوچستان محسوب مي شود، با داشتن شرايط خاص اقليمي از نظر بروز پديده خشکسالي و آثار ناشي از آن در کاهش محصولات از نظر سطح زير کشت و ميزان توليد تاکنون خسارات زيادي را از اين راه متحمل شده است. اين منطقه از جنوب شرق کشور مانند اکثر مناطق ايران، از نظر بارش هاي سالانه، فصلي و ماهانه داراي ضريب تغييرات بالايي است. با توجه به شاخص استاندارد بارش (SPI)، در ايستگاه ايرانشهر ۱۴ دوره (سال هاي آماري ۸۴-۱۳۵۸)، در ايستگاه دامن ۱۴دوره (سال هاي آماري ۸۴-۱۳۵۹)، در ايستگاه بمپور ۱۹ دوره (سال هاي آماري ۸۴-۱۳۴۹) و در ايستگاه گلمورتي ۱۲ دوره خشکسالي (سال هاي آماري ۸۴-۱۳۶۳) اتفاق افتاده که عواقب وخيمي را براي منطقه بدنبال داشته است.
اين تحقيق درصدد است تا با استفاده از شاخص SPI، نسبت به تعيين تغييرات بارش سالانه و فراواني دوره هاي ترسالي و خشکسالي فصلي ايستگاه هاي منطقه مبادرت ورزد تا بتوان راهکارهاي مقابله بااين پديده را جهت کاهش خسارات ارایه داد.