مقاله تحليل خطاي عدم انطباق الگوريتم وفقي LMS مبتني بر برش سه سطحي در کاربرد شناسايي سيستم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مهندسي برق مدرس (فني و مهندسي مدرس) (MODARES JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING( از صفحه ۱۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تحليل خطاي عدم انطباق الگوريتم وفقي LMS مبتني بر برش سه سطحي در کاربرد شناسايي سيستم
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلتر وفقي
مقاله سرعت همگرايي
مقاله عدم انطباق
مقاله برش سه سطحي
مقاله به هنگام سازي وزن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بكراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي زاد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مشکلات فيلترهاي  FIRوفقي در شناسايي سيستمهاي با پاسخ ضربه طولاني، هزينه بسيار بالاي محاسباتي است. به تازگي نوع جديدي از فيلترهاي وفقي بر پايه برش سه سطحي سيگنال ورودي براي کاهش پيچيدگي محاسباتي آنها ارايه شده است. در مقاله حاضر تحليلي نظري براي خطاي عدم انطباق فيلتر وفقي LMS مبتني بر برش سه سطحي سيگنال ارايه شده و به کمک اين تحليل، حداقل ميزان متوسط مربع خطا به دست آمده است. اين تحليل مي تواند پايه اي براي طراحي دقيقتر اين فيلترها با توجه به مقدار مناسب آستانه برش و طول گام باشد.