مقاله تحليل داده هاي رسوب نگار حوضه چهل گزي سد قشلاق که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در تحقيقات منابع آب ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: تحليل داده هاي رسوب نگار حوضه چهل گزي سد قشلاق
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسوب نگار
مقاله توليد رسوب
مقاله سد قشلاق و استان كردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سيدحميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: خالدي درويشان عبدالواحد
جناب آقای / سرکار خانم: تلوري عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرسايش خاك و توليد رسوب حوضه ها از محدوديت هاي اساسي در دست يابي به كاربري پايدار اراضي و حفظ كيفيت آب در آبراهه ها، درياچه ها و ديگر منابع آب به شمار مي روند. از اين رو بررسي فرآيند فرسايش خاك و توليد رسوب وارزيابي عوامل حاكم بر آنها از ضروريات مديريت صحيح منابع موجود در يك حوضه مي باشد. از طرفي براي اندازه گيري دقيق توليد رسوب يك حوضه از رسوب نگار استفاده مي شود. تحقيق حاضر به منظور تحليل رسوب نگارها در حوضه چهل گزي سد قشلاق در استان كردستان با مساحت ۲۷۲۳۳ هكتار انجام شده است. براي دست يابي به اهداف تحقيق آب نگار و رسوب نگار ۱۱ رگبار از پاييز ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۸۶ تهيه و تحليل شد. نتايج نشان داد كه در تمامي رگبارهاي مورد بررسي با مقدار متوسط توليد رسوب ۷۹٫۵۶±۴۷٫۹۳ تن، شكل عمومي رسوب نگارهاي مشاهده اي از آب نگارهاي رگبارهاي متناظر تبعيت كرده و مقادير اوج آنها به طور متوسط ۲٫۹۴±۱٫۰۴ ساعت پس از وقوع اوج سيلاب رخ داده است.