مقاله تحليل ديدگاه هاي انتقادي خان آرزو در تذکره مجمع النفائس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۷ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تحليل ديدگاه هاي انتقادي خان آرزو در تذکره مجمع النفائس
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرزو
مقاله آراي انتقادي
مقاله تذکره
مقاله مجمع النفائس
مقاله سبک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شميسا سيروس
جناب آقای / سرکار خانم: فرقداني شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سراج الدين علي خان آرزو يکي از برجسته ترين ادباي شبه قاره است که نزديک به سي و شش کتاب و رساله در زمينه تحقيقات ادب فارسي تاليف کرده و ديدگاه هاي نويني را در حوزه هاي مختلف سبک شناسي، زبان شناسي، بلاغت، نقد ادبي، تذکره نويسي و … مطرح کرده است. يکي از آثار مهم او تذکره مجمع النفائس است. اين اثر به رغم اهميتي که در زمينه نقد ادبي دارد، چنانکه بايد مورد توجه جدي محققان و منتقدان ادبي قرار نگرفته است. اگرچه ديدگاه هاي انتقادي خان آرزو در زمينه نقد شعر در اين تذکره، اغلب پراکنده و نا منسجم است؛ اما مي توان آن ها را در قالب ديدگاه هاي مشخص طبقه بندي کرد و از اين راه رويکرد انتقادي او را در مقوله نقد شعر باز شناخت.
در اين مقاله کوشش شده است با مطالعه دقيق تذکره مجمع النفائس و مقايسه با ديگر آثار خان آرزو ،آراي انتقادي او را در زمينه هاي مختلف نقد شعر مورد بررسي، تحليل و طبقه بندي قرار دهد تا از اين رهگذر زمينه تحقيقات گسترده تر در تحليل و نقد آراي خان آرزو در موضوعات مختلف ادبي را فراهم کند.