مقاله تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با مدل هاي الاستو-پلاستيک بتن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر ۱۳۸۹ در نشريه مهندسي عمران و نقشه برداري (دانشکده فني) (Civil Engineering Infrastructures) از صفحه ۳۰۳ تا ۳۱۵ منتشر شده است.
نام: تحليل ديناميكي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با مدل هاي الاستو-پلاستيک بتن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد بتني قوسي
مقاله تحليل غيرخطي
مقاله تحليل ديناميكي
مقاله اندركنش آب و سازه
مقاله مدل هاي پلاستيک بتن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: مرادلو جواد
جناب آقای / سرکار خانم: وهداني شهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تحليل ديناميکي غيرخطي سدهاي بتني قوسي با استفاده از مدل هاي الاستو – پلاستيک بتن ارايه شده است. پس از بررسي مدل هاي الاستو-پلاستيک مرسوم، در نهايت مدل پنج عاملي ويليام-وارنکه براي مدل سازي شکست فشاري و کششي برگزيده شد. اين مدل و مدل هاي موهر – کولمب و دراکر-پراگر در تحليل سد ماروپوينت به کار برده شدند. الگوريتم مناسب براي انتگرال گيري تنش ها و تبديل تنش هاي مهندسي به تنش هاي عيني مورد استفاده در تحليل تغيير شکل هاي بزرگ از ويژگي هاي مدل پيشنهادي است. در تحليل ها، مدل سازي اندرکنش ديناميکي کامل سد و مخزن با حل عددي معادله هلمهولتز به روش نوساني انجام شده است. تراکم پذيري سيال و شرايط مرزي مناسب در مدل لحاظ شده اند. نتايج تحليل ها نشانگر آن است که مدل هاي رفتاري مرسوم همانند موهر-کولمب و دراکر-پراگر براي مدل سازي رفتار واقعي سدهاي بتني تناسب کمتري دارند. براي مدلسازي سدهاي بتني با مدل هاي پلاستيسيته، توصيه مي شود از مدل هاي رفتاري خاص بتن همچون ويليام-وارنکه استفاده شود.