مقاله تحليل ديناميکي سيستم تعليق خودرو و حل معادلات آن به روش اختلالات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تحليل ديناميکي سيستم تعليق خودرو و حل معادلات آن به روش اختلالات
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل ديناميکي
مقاله سيستم تعليق خودرو
مقاله روش اختلالات
مقاله تشديد
مقاله پرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخرايي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: اماني فرد نيما
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي يکتا ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: سندي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله پاسخ دايمي و نيز فرکانس، پاسخ سيستم تعليق براي مدل ۱٫۴ خودرو با در نظر گرفتن نيروي غير خطي براي فنر مورد بررسي قرار گرفته است. حل معادلات سيستم از طريق اغتشاشات (روش بسط چند مقياسي) با در نظر گرفتن شرايط رزونانس خارجي صورت گرفته و پاسخ سيستم از روش فوق بدست آمده اثر تغيير در دامنه تحريک، ضريب استهلاک، و همچنين ضريب جمله غير خطي بر دامنه پاسخ سيستم بررسي شده است و در مرحله بعد با استفاده از روش عددي رانگ، کوتا معادلات حل گرديده و با نتايج حاصله از حل اغتشاشات مقايسه شده است.