مقاله تحليل ديناميکي شکست قطرات اسپري سوخت و بهبود مدل شکست تشابهي تيلور با توجه به اثرات نسبت چگالي دو فاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در سوخت و احتراق از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: تحليل ديناميکي شکست قطرات اسپري سوخت و بهبود مدل شکست تشابهي تيلور با توجه به اثرات نسبت چگالي دو فاز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپري
مقاله شکست قطره
مقاله عدد وبر
مقاله نسبت چگالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدوار امير
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين نوشتار به بررسي و تحليل ديناميکي شکست قطرات سوخت در شرايط آستانه اي شکست و در نزديکي عدد وبر بحراني پرداخته شده است. تحقيقات پيشين در زمينه جريان هاي دو فازي پراکنده نشان داده است که عدد وبر بحراني به نسبت چگالي دو فاز وابسته است، در حالي که در اکثر مدل هاي مرسوم ارايه شده براي شکست قطرات اسپري از جمله مدل تشابهي تيلور، مقدار عدد وبر بحراني برابر با ۱۲ فرض مي شود. در اين مقاله سعي شده است تا با تحليل ناپايداري هاي سطحي قطره در شرايط آستانه اي شکست، عملکرد مدل مرسوم شکست تشابهي تيلور بهبود يابد. به نحوي که مدل اصلاح شده بتواند اثرات نسبت چگالي دو فاز را در فرايند شکست لحاظ نمايد. نتايج اين تحقيق نشان داد که در نسل جديد موتورهاي ديزل که فشار محفظه احتراق در آن ها بسيار بالاست، عدد وبر بحراني از مقدار ثابت و مرسوم ۱۲ فراتر مي رود. مقايسه نتايج با داده هاي تجربي نشان داد که مدل اصلاح شده پيشنهادي در اين مقاله مي تواند رفتار اسپري ديزل را با دقت بيشتري نسبت به مدل تشابهي تيلور پيش بيني نمايد.