مقاله تحليل ديناميک معکوس ميز ماشين ابزار هگزاپاد و بررسي مقاﻳﺴﻪاي نيروهاي موثر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فني و مهندسي مدرس از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تحليل ديناميک معکوس ميز ماشين ابزار هگزاپاد و بررسي مقاﻳﺴﻪاي نيروهاي موثر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماشين ابزار
مقاله هگزاپاد
مقاله ديناميک معکوس
مقاله ربات موازي
مقاله ساز و کار استوارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب خواه مهران
جناب آقای / سرکار خانم: ناطق محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيل زاده خادم سيامك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر تمامي نيروهاي اصطکاکي، اينرسي و ماشينکاري که ممکن است بر ميز هگزاپاد ماشين فرز وارد شوند در نظر گرفته شدﻩ و با تحليل نيوتن-اويلري اجزاي سازه ميز هگزاپاد، بررسي کاملتري از ديناميک انجام شده است. اين تحليل توسط برنامه ﺷﺒﻴﻪ سازي نوشته شده در محيطMATLAB  اجرا و نتايج آن با مقايسه با منابع ديگر تاييد شده است. تاثير نيروهاي مختلف در فرايند فرزکاري ﻗﻄﻌﻪاي که روي ميز هگزاپاد ماشين فرز قرار ﻣﻲ گيرد نشان داده شده است. اين تحليلها به طراح ماشين ابزار کمک ﻣﻲ کند که نقش هر يک از عوامل ﻣوثر بر عملکرد ماشين ابزار را شناسايي کرده و وزن لازم را به بارهاي وارده تخصيص دهد.