مقاله تحليل رابطه قوه و فعل با موضوع فلسفه اولي در حكمت متعاليه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۲۰۵ تا ۲۲۲ منتشر شده است.
نام: تحليل رابطه قوه و فعل با موضوع فلسفه اولي در حكمت متعاليه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله موجود بالقوه
مقاله موجود بالفعل
مقاله تشكيك وجود
مقاله خير و شر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قوه و فعل از اوصاف واحكام موجود مطلق است،موجودنسبت به فعليتي كه مي تواند واجد ان شود بالقوه ناميده مي شود، هر چند به لحاظ فعليتي كه هم اكنون دارد موجودي بالفعل است. موجود مطلق كه موضوع فلسفه اولي است به قوه و فعل تقسيم مي شود، غالب مسايل فلسفي به شكل قضاياي مردده المحمول مطرح مي شوند كه اطراف ترديد مساوي با موضوع فلسفه است. قوه يك امر وجودي است، منتهي يك وجود ضعيف كه ان را از عدم ممتاز مي گرداند. وجود از جهت شدت و ضعف دو طرف دارديك طرفش اعلي مراتب وجود است، طرف ديگرش هيولاي اولي است كه فعليتي جزعدم فعليت ندارد. مقاله حاضر ابتدا به طريقه ورود مساله قوه وفعل به فلسفه اولي وضرورت بحث از ان مي پردازد و در ادامه رابطه قوه و فعل باموضوع فلسفه اولي و نحوه صدق وجود بر ان و تناظر ان دو با خير و شر و طرح شبهات و پاسخ به انها از ديدگاه حكمت متعاليه را مورد بررسي و تحليل قرار مي دهد.