مقاله تحليل راهبردي وضعيت موجود درخصوص تكامل كودكان خردسال ايراني (آناليز SWOT) و راهبردها و فعاليت هاي پيشنهادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۷۹ تا ۴۱۲ منتشر شده است.
نام: تحليل راهبردي وضعيت موجود درخصوص تكامل كودكان خردسال ايراني (آناليز SWOT) و راهبردها و فعاليت هاي پيشنهادي
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز سوات
مقاله تحليل استراتژيك
مقاله تحليل وضعيت موجود
مقاله تكامل
مقاله كودكان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وامقي روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: مرندي سيدعليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني فرين
جناب آقای / سرکار خانم: شهشهاني پور سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمي زاده نيكتا
جناب آقای / سرکار خانم: همتي ساحل
جناب آقای / سرکار خانم: دانشمندان نعيمه
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: عظيميان مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: هدف مقاله حاضر دستيابي به تحليل استراتژيك وضع كنوني كشور در خصوص فعاليت هاي مرتبط با تكامل طبيعي كودكان خردسال و ارايه راهبردها و فعاليت هاي پيشنهادي مبتني بر اين تحليل است.
روش: در مراحل پنج گانه اين مطالعه عمدتا از دو روش دلفي و گفت وشنود متمركز گروهي استفاده شد. جامعه مورد مطالعه، صاحب نظران، متخصصين و مسئولين اجرايي حوزه سلامت و تكامل كودكان در كشور بودند.
يافته ها: به منظور تحليل وضعيت موجود، نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهديدهاي اين حوزه به روش تحليل استراتژيك تعريف شده است.
نتايج: مسولان دستگاه هاي مربوطه در حوزه سلامت و تكامل كودكان در كشور، بايد توجه ويژه اي به وضعيت موجود تكامل كودكان داشته باشند.