مقاله تحليل رخساره ها و محيط رسوبي سازند گدوان در تاقديس کوزه کوه، شمال خاوري نورآباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تحليل رخساره ها و محيط رسوبي سازند گدوان در تاقديس کوزه کوه، شمال خاوري نورآباد
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند گدوان
مقاله بخش خليج
مقاله شلف
مقاله محيط رسوبي
مقاله رخساره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جهاني داوود
جناب آقای / سرکار خانم: پيمان فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي اميرمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند گدوان به سن بارمين پسين- آپتين پيشين در برش چينه شناسي کوزه کوه از سه بخش تشکيل شده است. اين بخش ها در بر گيرنده گدوان بالايي(شيل و مارن با ميان لايه هاي نازک سنگ آهک)، سنگ آهک خليج و گدوان بالايي (شيل و مارن با ميان لايه هاي نازک سنگ آهک) است. ستبراي اين سازند در ناحيه مورد بررسي ۵۸ متر است. سازند گدوان با ناپيوستگي بر روي سازند فهليان و به صورت هم شيب و تدريجي در زير سازند داريان قرار دارد. بررسي هاي صحرايي و ميکروسکوپي بخش هاي گدوان زيرين و بالايي نشان مي دهد که اين بخش ها دربردارنده رخساره هاي داراي فسيل هاي بنتيک مربوط به نواحي کم ژرفاي درياي باز، شيل و مارن هاي داراي فرامينيفرهاي پلانکتوني و رخساره هاي توربيديتي نواحي ژرف تر دريا هستند. رخساره هاي موجود در سنگ آهک هاي توده اي بخش خليج نشان دهنده رسوب گذاري اين رخساره ها در محيط هاي تالاب و درياي باز کم عمق است. رخساره هاي سازند گدوان در يک پلت فرم کربناته از نوع شلف نهشته شده اند. مقايسه منحني تغييرات نسبي ژرفاي رخساره هاي مورد مطالعه با منحني جهاني تغييرات سطح آب دريا نشان مي دهد که تغييرات رخساره اي نهشته هاي سازند گدوان در ناحيه مورد بررسي با اين منحني و به ويژه منحني ارايه شده براي پلت فرم عربي هم خواني دارد.