مقاله تحليل رشد ترک در مد دوم با استفاده از تکنيک وينر – هاف (يادداشت مهندسي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مكانيك هوا فضا از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: تحليل رشد ترک در مد دوم با استفاده از تکنيک وينر – هاف (يادداشت مهندسي)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نيم صفحه الاستيک
مقاله رشد ترک
مقاله تکنيک وينر – هاف
مقاله روش کانيارد – دهوپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري دهشيري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق، رشد يک ترک نامحدود در مد دوم در يک نيم صفحه الاستيک خطي مورد بررسي قرار گرفته است. با استفاده از معادلات الاستوديناميک و تکنيک وينر – هاف، رابطه دقيق تنش جلوي ترک با توجه به سرعت رشد آن استخراج شده است. با مقايسه جواب بدست آمده با پاسخ مد اول مي توان نتيجه گرفت که در مد دوم تاثير موج طولي در افزايش تنش نسبت به مد اول کمتر است.