مقاله تحليل رفتاري شکل گيري حباب قيمت در بازار سرمايه (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۷-۱۳۷۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۷۳ تا ۲۹۷ منتشر شده است.
نام: تحليل رفتاري شکل گيري حباب قيمت در بازار سرمايه (مطالعه موردي بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۷-۱۳۷۶)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله قيمت سهام
مقاله حباب عقلايي
مقاله نظريه رفتاري
مقاله فيلتر کالمن
مقاله فضاي حالت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: واعظ برزاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مباحث اصلي در بازار سرمايه، توضيح نوسانات قيمت در اين بازار با استفاده از الگوهاي بنيادي است. در دو دهه اخير براي افزايش توانايي توضيح دهندگي اين الگوها، تعديلاتي در آنها صورت گرفته است. از جمله اين تعديلات، ورود جزء حباب به الگوهاي بنيادي براي افزايش توانايي آنها در تشريح نوسانات قيمت است.
در اين مقاله با استفاده از تعاريف و روابط رياضي، حباب قيمت سهام معرفي شده، سپس در چارچوب نظريه هاي رفتاري علت پيدايش آن تحليل مي شود. حباب به صورت يک متغير مشاهده نشده در قالب فرم فضاي حالت با استفاده از فيلتر کالمن  از قيمت جاري استخراج شده و سپس ميزان تاثيرپذيري حباب از رفتارهاي جمعي، مدگرايي و شرايط رواني حاکم بر بازار بررسي مي شود. بر اساس نتيجه بدست آمده از اين پژوهش حباب قيمت در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره ۱۳۸۷-۱۳۷۶ تحت تاثير رفتارهاي جمعي، مدگرايي و شرايط رواني حاکم بر بازار قرار دارد.