مقاله تحليل رفتار انتخاباتي ايرانيان (مورد مطالعه حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره ۸ مجلس شوراي اسلامي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: تحليل رفتار انتخاباتي ايرانيان (مورد مطالعه حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس در انتخابات دوره ۸ مجلس شوراي اسلامي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مشاركت سياسي: «به درگيري فرد در سطوح مختلف فعاليت در نظام سياسي
مقاله از عدم درگيري تا داشتن مقام سياسي گفته مي شود» (حافظ نيا
مقاله ۱۳۸۳
مقاله ۲۲۳)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بايي لاشكي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: پيشگاهي فرد زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخابات بعنوان يك رفتار سياسي، مبين مرتبه اي از مشاركت سياسي است كه هر جامعه و هر فردي در جامعه بر اساس فهم سياسي خود در محيط جغرافيايي جهت حمايت، اصلاح و تغيير در آن شركت مي كند و بخشي از اراده مردم را در اداره امور به حكومت واگذار مي نمايد. در اين فرايند عوامل موثري از جمله عوامل جغرافيايي دخيل هستند. براين اساس جغرافياي انتخابات مطرح مي شود. جغرافياي انتخابات از مباحث نو در علم جغرافيا در ايران است و با شناخت دقيق تر نواحي انتخاباتي به بررسي عوامل مختلف موثر در نتايج انتخابات از جمله عوامل موثر بر رفتار راي دهندگان مي پردازد. اين عوامل در زمانها و مكانهاي مختلف، تاثيرات متفاوتي بر نتايج انتخابات باقي مي گذارد. بررسي و شناسايي اين عوامل هم براي حاكمان سياسي كشور و هم براي احزاب و گروههاي سياسي مفيد خواهد بود و مي توانند در برنامه‌ريزي هاي آينده انتخاباتي از نتايج آن استفاده كنند. تحقيق حاضر ابتدا به بررسي برخي عوامل موثر بر رفتار انتخاباتي مردم ايران پرداخته و سپس به تحليل رفتار انتخاباتي مردم حوزه انتخابيه نوشهر و چالوس در دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي مي پردازد. ارزيابي اين رفتار با اين هدف صورت مي گيرد كه تاثير متغيرهاي مختلف موثر در انتخابات، از جمله نقش احزاب، شخصيتهاي محلي، مشخصات تحصيلاتي و سوابق كاري كانديدا و … مشخص شود.