مقاله تحليل رفتار ديناميکي مكانيزم تاخير در يك كنترل كننده وضعيت پرتابه، با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود سه بعدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۱۷ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تحليل رفتار ديناميکي مكانيزم تاخير در يك كنترل كننده وضعيت پرتابه، با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود سه بعدي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كنترل كننده
مقاله مكانيزم ايمني
مقاله مكانيزم تاخير
مقاله شبيه سازي اجزاي محدود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادري اشكفتكي سلمان
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني تهراني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور كوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، رفتار ديناميکي مکانيزم تاخير يک كنترل كننده پرتابه، با استفاده از شبيه سازي اجزاي محدود سه بعدي در نرم افزار ABAQUS شبيه سازي و بررسي مي شود. كنترل كننده مورد بررسي در اين مقاله جزو كنترل كننده هاي مكانيكي مربوط به پرتابه هاي با شتاب بالا است. شتاب هاي خطي و زاويه اي بالاي پرتابه، محدوديت هايي را براي ايجاد شرايط آزمايشگاهي مناسب، براي بررسي عملكرد مكانيزم هاي اين گونه كنترل كننده ها ايجاد مي كند. از اين رو استفاده از شبيه سازي عددي به كمك رايانه، ابزار با ارزشي در طراحي اين گونه كنترل كننده ها است. پيچه فلزي و كمربند فلزي، که از قطعات اصلي مكانيزم تاخير هستند، به صورت تغيير شكل پذير در نظر گرفته شده، چگونگي تغيير شكل پلاستيك آنها در حين حرکت پرتابه و اثر آن بر رفتار کلي کنترل کنننده بررسي شده است. در اين راستا براي بررسي اثر رفتار مادي پيچه فلزي و به منظور بررسي تاثيرات كارسختي، با فرض منحني تنش – کرنش دوخطي براي پيچه فلزي، رفتار پيچه در سه تنش تسليم مختلف بررسي شده است. همچنين زمان بندي عملكرد اين مكانيزم از جهت تاثير آن بر عملكرد مجموعه داراي اهميت زيادي است كه در اين مقاله به آن پرداخته مي شود. نتيجه قابل توجه در اين شبيه سازي ها عملكرد مطلوب مكانيزم در تنش تسليم ۲۸۵ (Mpa) است كه نشان دهنده وابستگي شديد عملكرد مكانيزم به رفتار مادي پيچه فلزي است.