مقاله تحليل رفتار مصرفي مناطق شهري استان زنجان با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۷۵ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: تحليل رفتار مصرفي مناطق شهري استان زنجان با استفاده از سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل (AIDS)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم تقاضا تقريبا ايده آل
مقاله مصرف کننده
مقاله کشش تقاضا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرتوي بامداد
جناب آقای / سرکار خانم: رجايي يداله
جناب آقای / سرکار خانم: اميني صفيار
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبيان محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله بررسي رفتار مصرفي مناطق شهري استان زنجان با استفاده از تابع تقاضاي تقريبا ايده آل در دوره زماني ۸۶-۱۳۶۱ مي باشد. نتايج نشان مي دهد ميزان مطلق کششهاي خود قميتي براي «خوراکيها، آشاميدنيها و دخانيات»، «پوشاک و کفش» و «ساير کالاها و خدمات» کمتر از واحد مي باشد به عبارت ديگر اين گروه از کالاها کالاهاي کم کشش هستند. همچنين با توجه به اينکه کشش هاي قيمتي متقاطع غير صفر مي باشند، و در اغلب موارد ميزان آنها از لحاظ قدر مطلق کوچکتر از يک مي باشد. به عبارت ديگر مصرف کنندگان در بيشتر موارد با تغيير قيمت يک گروه تقاضاي گروههاي ديگر را تغيير آنچناني نخواهند داد. همچنين نتايج نشان داد که علامت کشش درآمدي کليه گروههاي کالايي مثبت مي باشد.