مقاله تحليل روابط شخصيت ها در منظومه ليلي و مجنون نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۶۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: تحليل روابط شخصيت ها در منظومه ليلي و مجنون نظامي
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليلي و مجنون
مقاله الگوي کنش گر
مقاله گريماس
مقاله شخصيت
مقاله رابطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درپر مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ياحقي محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله اساسي اين مقاله تحليل روابط و مناسبات شخصيت ها در ليلي و مجنون نظامي است. در اين تحليل، از الگوي کنش گر گريماس استفاده شده است. شش نقش اصلي يا به تعبير گريماس، کنش گر، در اين روايت بازيابي شده که عبارتند از: فرستنده، پذيرنده، فاعل، هدف، ياري گر و بازدارنده. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، در روايت ليلي و مجنون، فرستنده: عشق است که يک مفهوم انتزاعي است نه يک شخصيت عيني، پذيرنده: ليلي و مجنون، فاعل: مجنون و سپس ليلي، هدف: رسيدن ليلي و مجنون به يکديگر، ياري گر: خويشان و اطرافيان مجنون و کنش گر بازدارنده: پدر ليلي و سپس ابن سلام است.
از اين پژوهش بر مي آيد که الگوي گريماس در تحليل شخصيت هاي منظومه ليلي و مجنون تا حدي مفيد و کارآمد است، بر اساس اين الگو، خواننده با ذهنيتي روشن مي تواند روابط و مناسبات شخصيت ها را دنبال کند و برخي از ويژگي هايي را که گريماس براي حکايت هاي فولکلوري بر مي شمارد، در اين روايت مي توان ديد، از جمله اين که قهرمان هم فاعل و هم، پذيرنده است. در اين داستان، «فاعل» به گونه اي است که هم بر ليلي انطباق مي يابد و هم بر مجنون و هر دو به نوعي پذيرنده نيز هستند.