مقاله تحليل روان کاوانه شخصيت سودابه و رودابه (يگانه هاي دوسويه شاهنامه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تحليل روان کاوانه شخصيت سودابه و رودابه (يگانه هاي دوسويه شاهنامه)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاهنامه
مقاله نقد روان کاوي
مقاله داستان هاي غنايي
مقاله آنيما
مقاله سودابه
مقاله رودابه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: طغياني اسحاق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاهنامه اثر ارزشمند ملي و محصول ناخودآگاه جمعي اقوام ايراني و از نوع حماسه است و داستان هاي آن بويژه در بخش هاي اسطوره اي و حماسي، مي تواند نمادين و داراي معاني ژرف و عميق باشد. يکي از زمينه هايي که مي تواند بستر پژوهش شاهنامه باشد و آثار و نتايج مفيدي به دست دهد، بستر روان کاوي و روان شناسي است. بر اساس نظر کارل گوستاو يونگ، آنيما (وجود مادينه)، از مهمترين موضوعات نظريه روان شناسي تحليلي شخصيت است که به صورت هاي دوگانه سازنده و ويرانگر نمود پيدا مي کند. در شاهنامه داستان هاي غنايي عاشقانه اي وجود دارد که از اين ديدگاه قابل بررسي اند. معشوقه هاي شاهنامه در کنار داشتن جلوه هاي غنايي مي توانند نمود هاي دوگانه آنيما باشند که در ناخودآگاه جمعي قوم ايراني وجود داشته و در اسطوره و پس از آن در حماسه پديدار شده اند. سودابه و رودابه دو معشوقه مهم و اثرگذار شاهنامه اند که يکي آنيماي منفي و ديگري آنيماي مثبت ناخود آگاه است که در حماسه فردوسي نقش و کارکرد مهمي ايفا مي کنند. اين دوگانگي بيانگر اين نکته است که آنيما در برخورد با خودآگاه مي تواند مثبت و يا منفي باشد و نتايج ويرانگر و يا برعکس آفريننده آن به خودآگاه فرد بستگي دارد. اهميت و نقش خودآگاه و در نتيجه اراده در ساختن فرد و جامعه در اين تحليل آشکار مي شود. اين مقاله به اختصار به بررسي و تحليل اين موضوع پرداخته است.