مقاله تحليل روش شناختي ديدگاه ها و آرا ويليام چيتيك درباره تاثيرپذيري مولوي از ابن عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در نامه فرهنگستان از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تحليل روش شناختي ديدگاه ها و آرا ويليام چيتيك درباره تاثيرپذيري مولوي از ابن عربي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محبتي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موضوع اصلي سخن من، در واقع، بررسي اين مساله محل مناقشه – طي بيش از چهار قرن – است كه مولانا زير نفوذ ابن عربي بوده است يا نه. پيش از ورود به مبحث اصلي مي خواهم بيان كنم كه ويليام چيتيك در اين باب چه نظري اظهار كرده و به چه نتايجي رسيده است. در اين راه، ابتدا نكته اي را مطرح سازم تا وجه مشتركي را كه اساسا در نظرگاه هاي مولانا و ابن عربي مشاهده مي شود روشن سازم و ترجيح مي دهم كه آن را در قالب حكايتي عرضه دارم.
مي گويند كه با يزيد در راهي به حج مي رفت كه شوريده اي او را ديد و گفت: عزم كجا داري؟ گفتي: خانه خداي. گفت: چه همراه داري؟ گفت: هفت صره زر. گفت: صره ها به من ده و هفت بار گرد من بگرد و برگرد كه حج تو مقبول است. بايزيد گفت: اين چه سخن باشد، چون خداي خانه اش را در مكه نهاده است كه مردمان بدان سوي روند و حج بگذارند. شوريده نگاهي به بايزيد كرد و گفت: كعبه خانه اي است كه از باب تشريف بدان بيت اله گويند؛ اما بگو آيا در درون كعبه خدا نشسته است؟ بايزيد گفت: لا. گفت: حال درنظر بياور كه چهار تن از چهار سوي روي به كعبه نماز مي گزارند و هر چهار در سجده هستند. اكنون فرضا، اگر كعبه را از ميان برداري، اين چهار تن به چه كسي نماز مي كنند؟ بايزيد نعره اي كشيد و بازگشت.