مقاله تحليل روند تغيير تکنولوژي در صنعت سيمان ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تحليل روند تغيير تکنولوژي در صنعت سيمان ايران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره‌وري
مقاله تغيير تکنولوژي
مقاله تابع ترانسلوگ
مقاله صنعت
مقاله سيمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: دشتي نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله، روند و اريب تغيير تکنولوژي در صنعت سيمان ايران با استفاده از رهيافت تابع هزينه دوگان مورد مطالعه قرار گرفت. اين رهيافت در برآورد ساختار تقاضاي عوامل با وجود تغييرات قيمت نهاده ها و وضعيت تکنولوژي، مفيد شناخته شده است. يک تابع هزينه ترانسلوگ به همراه سيستم معادلات سهم هزينه با استفاده از داده هاي جمع آوري شده، براي دوره زماني ۱۳۸۵-۱۳۵۵ به روش سيستم  معادلات به ظاهر نامرتبط (SURE)  برآورد گرديد.
نتايج نشان داد، نرخ تغيير تکنولوژي طي دوره مورد مطالعه -۱٫۱۲ درصد بوده است. يعني با گذشت زمان، نرخ تغيير هزينه واحدهاي توليدي کاهش يافته است. علاوه بر اين، تغيير تکنولوژي در جهت استفاده بيشتر از انرژي و استفاده کمتر از عوامل نيروي کار، سرمايه و مواد بوده است.