مقاله تحليل ريشه اي انتشار چندگانه مقالات پژوهشي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۸۷۵ تا ۸۸۲ منتشر شده است.
نام: تحليل ريشه اي انتشار چندگانه مقالات پژوهشي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتشار چندگانه
مقاله علل ريشه اي
مقاله راهکارهاي جلوگيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اديبي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: كيان پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني شاهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انتشار چندگانه، به معناي انتشار مجدد يک مقاله است که بخش هاي زياد و مهمي از آن با نسخه منتشر شده قبلي هم پوشاني دارد؛ اين عمل، اقدامي غيراخلاقي است. اين مطالعه با هدف بررسي الگوهاي انتشار مجدد و تعيين علت و زمينه ريشه اي پديد آمدن اين وضعيت در مقالات محققين دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و ارايه راهکار براي جلوگيري از آن به اجرا درآمد.
روش ها: در طي سال هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، کليه موارد کشف شده انتشار چندگانه که به کميته اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي دانشگاه اصفهان ارجاع شده بود، جهت بررسي انتخاب شد. پس از احراز واقعي بودن انتشار چندگانه، بررسي هاي لازم با مصاحبه و مرور مکاتبات و مستندات انجام شد و سپس ترسيم مسير ريشه اي انجام گرفت. پس از بررسي موارد و با دسته بندي علل ريشه اي، راهکارهايي جهت جلوگيري از انتشار چندگانه ارايه گرديد.
يافته ها: از ۹ مقاله مشمول انتشار چندگانه، ۸ مقاله به صورت چاپ رونوشت (Copy publishing) و يک مقاله نيز به صورت حداقل واحد قابل انتشار (Least publishable unit) يا همان برش کالباس (Salami Slicing) چاپ مجدد شده بود. اين مقالات در ۱۶ مجله چاپ شده بود که از اين تعداد تنها ۵ مجله داراي ضريب تاثير گذاري بودند و ۱۰ مورد از آن ها خارجي و مابقي داخلي بودند. ۷ مقاله به زبان فارسي و دو مقاله به زبان انگليسي انتشار يافته بود.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر نشان مي دهد که جامعه علمي کشور هنوز با اصول حرفه اي پژوهش آشنا نيست و بسياري از موارد انتشار چندگانه به دلايل غيرعمدي و از روي ناآگاهي رخ داده است. توصيه مي شود ضمن برخورد رسمي با موارد انتشار چندگانه همراه با تخطي از موازين حق مولف و اطلاع رساني در مورد احکام کميته اخلاق در پژوهش دانشگاه، آموزش همگاني اعضاي هيات علمي درباره غيراخلاقي بودن اين موضوع و نحوه تعامل با روند بررسي مقالات و چگونگي مکاتبه با تحريريه مجلات جهت پي گيري مقاله انجام پذيرد.