مقاله تحليل زبان شناختي آراي قضايي بر اساس الگوي خلاق: رويکرد حوزه زبان شناسي حقوقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تحليل زبان شناختي آراي قضايي بر اساس الگوي خلاق: رويکرد حوزه زبان شناسي حقوقي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان شناسي حقوقي (قضايي)
مقاله زبان ساده حقوقي
مقاله ساخت موضوعي
مقاله نشانگرهاي گفتماني و قواعد کلان متن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاگل زاده فردوس
جناب آقای / سرکار خانم: فرازنده پور فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: گلفام ارسلان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش درصدد است تا الگوي نويني را براي تهيه خلاصه آراي قضايي به زبان ساده حقوقي ارايه دهد. در اين مقاله، ضمن تحليل زبان شناختي آراي قضايي، الگويي با عنوان الگوي خلاق معرفي مي شود که بر اساس آن طي ۵ مرحله مجزا مي توان خلاصه آراي قضايي که حاوي کلان گزاره هاي متن است را به زبان ساده حقوقي و با تفکيک موضوع ارايه داد. پيکره زباني پژوهش عبارت است از ۵۰ دادنامه با موضوع کيفري و حقوقي که با روش تحليلي – توصيفي از نوع تحليل محتوا، تجزيه و تحليل مي شوند. پس از پياده سازي آرا در الگوي خلاق، ميزان جامعيت متن خلاصه راي و همچنين قابليت درک و شفافيت بيان آن در مقايسه با متن اصلي به روش «بررسي مقايسه اي» و روش «گروه کانوني» مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج حاصل از اين بررسي ها نشان مي دهد که خلاصه آراي قضايي که از طريق الگوي خلاق به دست آمده، نه تنها نکات کليدي متن اصلي را در برگرفته، بلکه در مقايسه با متن اصلي از قابليت درک و صراحت بيان بيشتري برخوردار است.