مقاله تحليل زيباشناختي ساختار سبك شعر احمد عزيزي بر اساس كفشهاي مكاشفه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۳۰۹ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: تحليل زيباشناختي ساختار سبك شعر احمد عزيزي بر اساس كفشهاي مكاشفه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيباشناختي
مقاله ساختار سبك
مقاله احمد عزيزي
مقاله كفشهاي مكاشفه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقاحسيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي هر پژوهشگر ادبي مهمترين مساله در تحليل شعر، رويارويي با جهان متن و دريافت زيبايي و كليت يكپارچه آن و دريافت كيفيت كاركرد عناصر شعري و بررسي توانايي شاعر در بهره گيري از امكانات زباني است. در سبك شناسي شعر، سه عنصر سبك، شعر و به تبع آن زبان، در درجه اول اهميت قرار دارد. و هر سه مفاهيمي سيال و دستخوش تغيير وتحول است. در بررسي نوآوري در سبك نخست بايد ديد كه شعرشاعر در كدام چارچوب زباني و سنتي جاي گرفته، كدام امكانات زباني و بياني و ساختاري در دسترس اوست؛ سپس، دريافت كه از اين امكانات چه عناصري را برگزيده، در آنها چه تصرفاتي كرده و نقش اين تصرفات در پيام او چيست. عزيزي از جمله شاعران لفظ پرداز انقلاب اسلامي است و از اين نظر داراي «سبک جديدي» است، شعر او در بسياري از موارد به مدد ذهن و زبان شاعرانه، موفق به کشف زباني شده است که، بستر سيال اين زبان، جايگاهي مناسب براي تجلي تخيل شاعرانه او و خلق بياني تصويري خارج از مرزهاي قراردادي جهان واقعي است. اين پژوهش بر اساس مباني سبك شناسي شعر، به برخي از اين وي‍ژگيها مي پردازد.