مقاله تحليل ساختاري و کنش گرا بر چرايي تثبيت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه ۱۹۸۰ تا ژانويه ۲۰۱۱) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در روابط خارجي از صفحه ۱۰۵ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تحليل ساختاري و کنش گرا بر چرايي تثبيت حکومت اقتدارگرا در مصر (از دهه ۱۹۸۰ تا ژانويه ۲۰۱۱)
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصر
مقاله حکومت اقتدارگرا
مقاله کنش گران مدني
مقاله دموکراسي
مقاله رهيافت ساختار ـ کارگزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سردارنيا خليل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصر به دليل دارا بودن تمدني بسيار کهن و به عنوان پرجمعيت ترين کشور عربي ـ اسلامي، يکي از مهم ترين کشورهاي اسلامي و از بازيگران اصلي در جهان عرب است. نکته قابل توجه ديگر آنکه ديرينه تاريخي نوسازي و اصلاحات در اين کشور به دو سده پيش برمي گردد و نسبت به کشورهاي ديگر از بيشترين تعداد گروه ها، نهادهاي مدني و جريانات سياسي برخوردار بوده است، لذا سوال مهم آن است که با اين وجود، چرا مصر شاهد پايداري حکومت اقتدارگرا در دوران حکومت مبارک بوده است. از اين رو سقوط حکومت مبارک موضوع اصلي اين تحقيق نخواهد بود. در اين نوشتار، با استفاده از رهيافت نظري ساختار ـ عامليت يا کنش گرا، چرايي تثبيت حکومت اقتدارگرا در مصر از دهه ۱۹۸۰ به اين سو بررسي مي شوند. فرضيه اصلي آن است که ساخت اقتدارگراي حکومت، نخبگان حکومتي غيردموکراتيک و محدوديت هاي شديد ساختاري اعم از سياسي، اقتصادي و حقوقي از يک سو و ضعف هاي جدي در کنش گران و رهبران مدني (ضعف پيوندهاي افقي و همکاري و عدم اجماع در بين آنها) از سوي ديگر منجر به تثبيت اقتدارگرايي با دموکراسي صوري در سه دهه اخير شده اند.