مقاله تحليل ساختاري پهنه برشي سيمين – دره مرادبيك، جنوب همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تحليل ساختاري پهنه برشي سيمين – دره مرادبيك، جنوب همدان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه برشي
مقاله ميگماتيت
مقاله دگرشكلي شكل پذير
مقاله همدان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي كيان ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: محجل محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پهنه برشي سيمين – دره مرادبيك با طول حدود ۱۰ و پهناي ۵كيلومتر در جنوب شهر همدان برونزد دارد. اين پهنه برشي بخش هايي از سنگ هاي دگرگوني مجاورتي و سنگ هاي گرانيتوييد الوند و همچنين ميگماتيت هاي منطقه را تحت تاثير قرار داده است. حداقل سه مرحله دگرشكلي توسط چين ها و برگوارگي هاي هر نسل در اين منطقه تشخيص داده شده است كه با توجه به طرح تداخلي چين ها در اين منطقه چين خوردگي در هر سه مرحله هم محور بوده است. شواهد جنبشي فراواني از عملكرد تنش هاي برشي و كششي در اين منطقه ديده مي شود كه همه آنها نشان دهنده عملكرد يك پهنه برشي با برگوارگي ميلونيتي با شيب متوسط به سمت شمال خاور و شمال باختر و خطواره كششي به سمت شمال خاور با سازوكار اصلي عادي در اين منطقه است. اين پهنه به صورت باندهاي برشي بوده و باعث تغيير شكل لوكوسم ميگماتيت ها گشته و در هورنفلس ها موجب بودين شدن درشت بلور هاي آندالوزيت شده و گرانيتوييد خاكو را به ميلونيت تبديل كرده است. پراكندگي قطب برگوارگي ميلونيتي در كل منطقه نشان مي دهد كه اين پهنه برشي پس از تشكيل شدن در دگرشكلي مرحله بعد دچار چين خوردگي شده است. با توجه به تاريخچه تكوين دگرريختي در تكتونيت هاي منطقه همدان، به احتمال، اين پهنه همزمان تا پس از دگرشكلي دوم (D2) در منطقه شكل گرفته است.