مقاله تحليل ساختار در صنعت بانکداري ايران: کاربرد تجربي شاخص U ديويس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۸۱ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تحليل ساختار در صنعت بانکداري ايران: کاربرد تجربي شاخص U ديويس
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار بازار
مقاله شاخص U ديويس
مقاله تابع هزينه
مقاله صنعت بانکداري ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پژويان جمشيد
جناب آقای / سرکار خانم: شفيعي افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به شناسايي وضعيت ساختار در صنعت بانکداري ايران با استفاده از داده هاي ترکيبي ناموزون ۱۷ بانک دولتي و خصوصي (۸۷-۱۳۷۵) اختصاص دارد. به منظور شناسايي وضعيت ساختار صنعت، به تبيين شدت رقابت از طريق برآورد کشش نابرابري در صنعت بانکداري (نسبت به ورود بانک هاي جديد) و معرفي شاخص U ديويس پرداخته شد. نتايج مطالعه نشان داد که اولا کشش نابرابري توزيع سهم بازاري بانک ها نسبت به ورود بانک هاي جديد کوچکتر از يک و برابر با ۰٫۷۸۴ بوده است. همچنين، نتايج بررسي ارقام شاخص  Uنشان داد که مقدار اين شاخص در سال هاي اخير تاحدي کاهش يافته است. اين امر بدان معناست که با افزايش تعداد بانک هاي خصوصي در صنعت بانکداري، صنعت به سمت رقابتي شدن حرکت کرده است؛ بااين حال، اين صنعت همچنان با شرايط رقابتي فاصله دارد و لزوم اتخاذ سياست هايي در جهت تشديد رقابت در اين صنعت احساس مي شود.