مقاله تحليل ساختار روايت گير و راوي، با تکيه بر هفت پيکر نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در ادب و زبان (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني كرمان) از صفحه ۱۸۹ تا ۲۰۵ منتشر شده است.
نام: تحليل ساختار روايت گير و راوي، با تکيه بر هفت پيکر نظامي
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روايت گير
مقاله روايت شناسي
مقاله هفت پيکر نظامي
مقاله شعر کلاسيک فارسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي پور قدرت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله سعي برآن است که به تحليل ساختار روايت گير و راوي پرداخته شود. تقسيم بندي راويان گوناگون بر سطوح مختلفي مبتني است که در آنجا حضور و مشارکت دارند. برمبناي اين رده بندي، راويان عبارتند از: راويان درون داستاني، برون داستاني، ديگرگو و همگوي. درهفت پيکر نظامي ما با انواع اين راويان گوناگون رو به رو هستيم که در سطوح مختلف قرار دارند. روايت گير نيز يکي از مشارکهاي داستاني است که مخاطب راوي است. روايت گير به دو گونه اصلي تقسيم مي شود: روايت گير درون داستاني و روايت گير برون داستاني. روايت گيربرون داستاني، روايت گيري است که در داستاني که خطاب به او گفته مي شود، مشارکت و حضور ندارد. اما روايت گير درون داستاني در داستاني که خطاب به اونقل وگفته مي شود، مشارکت وحضور دارد و بنابراين روايت گير شخصيت است. تا دو دهه اخير، روايت شناسان به روايت گيرنپرداخته اند و اين در صورتي است که دربرخي ازمتون روايي مثل هفت پيکر، روايت گير به عنوان چارچوب و مي کند. درهفت پيکر نظامي، بهرام گور، روايت گير شاهدختهاي روايت گري است که هرکدام از آنان به نوبت حسازهبنيادين عمل کايتي را براي او روايت مي کنند. آنان راويان متعددند وبهرام گور تنها روايت گير حکايتهاست.