مقاله تحليل ساختار و سبک مکاتيب سنايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ادبيات عرفاني (علوم انساني الزهرا) از صفحه ۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تحليل ساختار و سبک مکاتيب سنايي
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنايي
مقاله مکاتيب سنايي
مقاله نثر ترسلات
مقاله سبک شناسي
مقاله سبک بينابين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام فر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از سنايي شاعر دوران ساز و پرآوازه قرن ششم علاوه بر اشعار او آثاري به نثر باقي مانده که محدود به چند نامه است و استاد نذير احمد آنها را جمع آوري کرده و نام مکاتيب سنايي را بر آنها گذاشته است. نگارنده در اين مقاله به تحليل ساختار و سبک اين مکاتيب پرداخته و اهميت آن را در سير تکاملي نثر فارسي نشان داده است.
نتيجه تحقيق نشان مي دهد که نثر اين کتاب بينابين و درواقع نمونه اي است از نثر منشات و ترسلات در اين دوره که از نثر مرسل فني تر است. هرچند مکاتيب سنايي تمام مختصات نثر فني را کم و بيش داراست اما از مقايسه اجمالي آن با ديگر آثار منثور اين دوره در مي يابيم که مختصات نثر مصنوع در آثار قبل از آن ـ مانند چهار مقاله نظامي عروضي، کم رنگ تر و در آثار بعد از آن، مانند منشات خاقاني، پررنگ تر است؛ يعني ضمن اينکه سير تکاملي نثر را از ساده به مصنوع نشان مي دهد، بيانگر اين است که سنايي در کاربرد مختصات نثر فني جانب اعتدال را فرو نگذاشته است.
ضمنا از آنجا که ساختار برخي از نامه ها با ديگر مکاتيب متفاوت است و مجموعه اين مکاتيب به صورت يک اثر ادبي کامل به دست خود سنايي تدوين نشده و اخيرا جمع آوري و چاپ گرديده است در صحت انتساب برخي از اين نامه ها به سنايي جاي ترديد است. البته در غالب اين مکاتيب ارکان اصلي منشات اخواني با تفاوت هايي در سبک بيان و جزييات ديده مي شود.