مقاله تحليل سامانه نورگيري و تهويه در کاخ هاي هخامنشي تخت جمشيد با تاکيد بر تالار صد ستون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در باغ نظر از صفحه ۸۳ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: تحليل سامانه نورگيري و تهويه در کاخ هاي هخامنشي تخت جمشيد با تاکيد بر تالار صد ستون
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هخامنشي
مقاله تخت جمشيد
مقاله هنر معماري
مقاله سامانه نورگيري
مقاله تهويه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هژبري نوبري عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زكاوت زاده يداله
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي عابد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از شواهد هنر معماري هخامنشيان در مرزهاي کنوني ايران مي توان کاخ هاي متعددي را برشمرد که در بخش هايي از استان هاي فارس و بوشهر پراکنده شده اند. در بيشتر پژوهش هاي باستان شناختي و معماري بر نحوه پراکندگي، ويژگي هاي ساختار معماري و نقوش برجسته تاکيد ويژه اي شده اما توجه چنداني به رويکردهاي مهندسي و طراحي معماري بخش هاي مختلف بنا هاي نشده است. در پژوهش حاضر تلاش بر اين است كه با رويكردي فني و با تحليل هاي مهندسي نحوه عملكرد سامانه تهويه و نورگيري بناهاي تخت جمشيد مورد بررسي قرار گيرد. در اين راستا پس از مطالعات كتابخانه اي و بررسي پيشينه تحقيق ، با استفاده از نرم افزار ۳DMAX و مدل هاي سه بعدي طراحي شده، به بررسي موضوع پرداخته ايم. نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه سامانه نورگيري و تهويه در كاخ هاي صد ستون، عمارت خزانه و برخي كاخ هاي مشابه ديگر، برخلاف طرح هاي پيشين به صورت جانبي بوده است؛ بدين شكل كه اختلاف ارتفاع حاصل از ديوارهاي خارجي و داخلي اين كاخ ها، شرايط مناسبي براي نورگيري از جناحين ديوارها با تعبيه پنجره هايي در بالاي آن ها فراهم مي نموده است.