مقاله تحليل سبكي راحه ‌الصدور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تحليل سبكي راحه ‌الصدور
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راوندي
مقاله راحه الصدور
مقاله تحليل سبکي
مقاله ويژگيهاي زباني
مقاله ادبي و فکري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهمني مطلق يداله
جناب آقای / سرکار خانم: طايفي شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي عرب ملاحت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
راحه الصدور و آيه السرور يکي از متون تاريخي نثر فارسي در احوال سلاجقه عراقست که محمد راوندي از نويسندگان تواناي زبان فارسي، آن را به نثر فني – شيوه مرسوم و رايج زمان – نوشته است. نثر اين کتاب يکدست نيست، در بخشهايي که تاريخ صرف است ساده و بي تكلف، اما در مباحثي که کلام اقتضا کرده، مانند مقدمه کتاب و مدخل بحثها يا مسايل خاص از قبيل جلوس و درگذشت پادشاهان و …. نويسنده تا آنجا که ميتوانسته، تمام دقايق و ظرايف شعري و ادبي را بکار گرفته و نمونه‌ زيبايي از نثر فارسي را پديد آورده است. راوندي همانند بسياري از نويسندگان نثر فني، از شواهد شعري فارسي و عربي زيادي استفاده كرده؛ بگونه اي ‌كه تنها از شاعران فارسي زبان يكهزار و هفتصد و هفتاد و هشت بيت نقل کرده است. بارزترين خصيصه محور ادبي نثر او اقتباسها و تلميحات‌ قرآنيست كه اغلب بصورت منظوم يا مسجع ترجمه شده اند. در محور زباني، بخصوص در كاربرد افعال، ويژگيهاي نثر عهد غزنوي مشهود است. تركيبات نو مانند تنك ذوابه، تهمتن دل، حيدر تن… و اصطلاحات علوم نجوم، شطرنج، پزشكي و… نيز در راحه الصدور درخور توجه است. در اين مقاله تلاش شده ويژگيهاي سبکي اين اثر از سه محور زباني، ادبي و فکري تحليل و بررسي شده، نکات دقيق سبکي آن، بخصوص از زاويه زباني و ادبي روشنتر گردد.